Fykse's Gruveside


Denne siden beskriver gruvestoller i Norge.
Mange har jeg besøkt og laget internettside om.
Men mange er ubesøkt og står på min liste over gruver jeg skal besøke.

Under stollene på Kongsberg står det «Søknad».
Det betyr at man må søke Bergverksmuseet på Kongsberg om tillatelse til å gå inn i stollen.
Gruvene her er fredet.

Jeg har to linker til kart. Norgeskart og Mapcarta.
En posisjon er også uten link. Denne bruker jeg for å kopiere inn på Norgeskart APP.
Ute i felt bruker jeg denne for å finne stollene.2 KONGSBERG

2.1 Cristian 7 Nordre Stoll,
N59.70599, E9.57025,

- - - N59.70599, E9.57025

Søknad.

Besøkt flere ganger. Lengde ca. 2 km, Stor.
Trang skummel inngang.
Veldig flott stoll og gruve.
https://www.la6nca.net/gruve/ns/
2.2 Fredrik Nordre Stoll,
N59.69665, E9.57534,

- - - N59.69665, E9.57534

https://mapcarta.com/W624815912/Map

Søknad

Besøkt stollinngangen. Flott stollinngang. Åpen.
2.3 Eikerbjørn Stoll,
N59.683051, E9.579071,

- - - N59.683051, E9.579071

Søknad

Besøkt stollinngangen
2.4 Siebenbruder Stoll,
N59.67607, E9.58039


- - - N59.67607, E9.58039

https://mapcarta.com/W638182161/Map

Søknad
Vi besøkte denne stoll for mange år siden.
Det virker som om det ikke er helt avklart om posisjonen til denne stoll. I følge kartet er inngangen mellom
Gud Med Kronprinsens gruve N59.67861, E9.57949
og Søndre Kronprinsens Skjerp. Vi klatret ned i Søndre Kronprinsens Skjerp. N59.67749, E9.58074
Siebenbruder Stoll på kartet ligger lenger syd.
2.4 Haus Sachsen Stoll,
N59.674269, E9.578767,

- - - N59.674269, E9.578767

Søknad.

I 40 år har jeg trodd at jeg hadde besøkt denne, men det var en annen stoll som gikk inn fra nord til Haus Sachsen gruve. Tror det var Siebenbrûder stoll vi var i.
Link

1. Lichloch. Stollen er 100 meter nord.
https://mapcarta.com/W638300178/Map
2.5 Mildikeit Gottes Stoll,
N59.659985,E9.580316

- - - N59.659985,E9.580316

https://mapcarta.com/W626013112/Map

Søknad.

Jeg har besøkt den, men er nå stengt med dør og lås.

Stoll går videre til Gottes Hülfe.
2.6 Krag Stoll,
N59.659784, E9.582919,

- - - N59.659784, E9.582919

https://mapcarta.com/W627312906/Map

Søknad.

Ikke besøkt, Ukjent.
 
2.7 Krag Østre Stoll,
N59.660757, E9.585055,

- - - N59.660757, E9.585055

https://mapcarta.com/W627312926/Map

Søknad.

Liten stoll bak hjulstuen til Gottes Hülfe.
ca. 100 meter. Meget dårlig fjell. Mye ras.
Stollen ender i et ras ca. 100 meter inn.
2.8 Gamle Else Stoll,
N59.663266, E9.591262,

- - - N59.663266, E9.591262

https://mapcarta.com/N4839719586/Map

Søknad.

Stollen er ca. 100 meter.
Der er den rast sammen.

2.9 Else Stoll,
N59.664590, E9.596969,

- - - N59.664590, E9.596969
Søknad.
Fantastisk flott stoll. Går inn til Else gruve. Den går videre til Gottes Hülfe, men er sprengt for å stenge tillgangen dit. Den går der videre til Haus Oldenborgs stoll. Haus Oldenborg gruve er full av bomber og granater. En gutt klarte å sprenge av seg hånden etter en tur gjennom Else Stoll til Haus Oldenborg. De snauset granater. Etter det ble den sprengt. Haus Oldenborg stoll er nå også murt igjenn av forsvaret.
https://www.la6nca.net/gruve/else/
2.10 Samuel Søndre Stoll,
N59.65775, E9.61595,

- - - N59.65775, E9.61595

Søknad.

Stollen går inn under beghalden til Samuels gruve. En noe utsatt sted. Det er rast stener ned over inngangen. Den er dog synlig fortsatt.
Stollen går inn ca. 100 meter til Samuels gruve der den ender som en åpning i den vertikale dype sjakten.
2.11 Justis Stoll, N59.64876, E9.59301,

- - - N59.64876, E9.59301

https://mapcarta.com/W627314924/Map

Sammrenrast 2 meter inn. Stollen går inn under en beghald fra Justis gruve. Taket var støttet opp av treverk som har råtnet. Denne var før Fredriks stoll ble ferdig hovedstollen til Kongens gruve.
2.12 Nye Justis Stoll,
N59.6435, E9.59441

- - - N59.6435, E9.59441

https://mapcarta.com/W636579071/Map

Sammenrast 5 meter inn. Taket har kolapset i stollen. Iskald luft kommer ut gjennom raset.
2.13 Gnade Gottes Gruves Stoll
N59.63470, E9.59830

- - - N59.63470, E9.59830

https://mapcarta.com/W640398050/Map

Fant ikke stollen på angitt sted. Kikket rundt omkring uten å finne den.
Muligens kom det litt kald luft fra en steinhaug på sydsiden av gruven.
2.14 Underbergstollen,
N59.6775046, E9.624393,

- - - N59.6775046, E9.624393

Søknad. Låst. Besøkt flere ganger.

https://www.la6nca.net/gruve/underberget/
2.15 Fredriks Stoll,
N59.63919, E9.59661

- - - N59.63919, E9.59661

https://mapcarta.com/W629084580/Map

Søknad. Besøkt som første i nyere tid.
Nå senere stengt med lås.

https://www.la6nca.net/gruve/fredrik/
2.16 Christian 7. Stoll,
N59.6305319, E9.6004577

- - - N59.6305319, E9.6004577

Stengt med lås.
Besøkt hele, ca. 5 km.

 
2.17 Rosengang gruves stoll
N59.6541976, E9.581887

- - - N59.6541976, E9.581887

https://mapcarta.com/W627397170/Map

Søknad.
Ikke besøkt.

 

 
2.18 Barlindalens Stoll,
N59.65487, E9.57223

- - - N59.65487, E9.57223

https://mapcarta.com/W627404240/Map

Søknad.

Kunne ikke se inngangen.
Det virker som om det er satt opp en treplate eller lignende for å stenge inngangen. Det er jord over platen.

   3 VINOREN

3.1 Ulrica Stoll,
N59.75832, E9.51159

- - - N59.75832, E9.51159

https://mapcarta.com/N7881712428/Map

Ikke besøkt.
Lengde ca. 600 m.

 

 
3.2 Klausstollen,
N59.77707, E9.52335

- - - N59.77707, E9.52335

https://mapcarta.com/N7918484280/Map

Besøkt mange ganger.
Nå låst av private gruvefolk som driver gruven.
Lengde ca. 2.1km

Foto: Stephan Ermilov
3.3 Mellomstollen,
N59.77043, E9.51530

- - - N59.77043, E9.51530

https://mapcarta.com/N7918484279/Map

Ikke besøkt.
Lengde ca. 250 m.

 
3.4 Hovedstollen
N59.77045, E9.51804

- - - N59.77045, E9.51804

https://mapcarta.com/N7903485049/Map

Ikke besøkt.
Lengde ca. 860 m.

Foto: Stephan Ermilov
   
   4 Hoksund / Skotselv / Solbergelva

4.1 Hasselgruvene, Skotselv,
N59.8702713, E9.8880877

- - - N59.8702713, E9.8880877

Ikke besøkt. Jerngruver med grunnstoll.
1649-1870. 507 000 tonn malm.
 
4.2 Narverudgruven, Solbergelva
N59.73909, E10.09287

- - - N59.73909, E10.09287

Dronning Maads Stoll.
https://mapcarta.com/N3826773000/Map

Kong Håkonds Stoll.
https://mapcarta.com/N3826773001/Map

Den Tredje Gruve.
https://mapcarta.com/N3826772999/Map

Ikke besøkt.
Jerngruve 1780-1820
4.3 Skaragruvene, NØ Kongsberg
N59.7406346, E9.734011

- - - N59.7406346, E9.734011

Nedre Stoll:
https://mapcarta.com/N7837744859/Map

Øvre Stoll:
https://mapcarta.com/N7837757320/Map


Ikke besøkt
https://eikerarkiv.no/kulturminner-pa-ovre-eiker-skarragruvene/
 
   
5 SØRLANDET

5.1 Flottorp Molybden Gruver
58.47945,7.37021

https://nominatim.openstreetmap.org/ui/search.html?q=58.47945%2C7.37021

https://www.geocaching.com/geocache/GC5XE8X_molybdengruva-pa-flottorp

Ikke besøkt.
 
   
   
   
   

TILBAKE