Fykse's Gruveside
UNDERBERGET, KONGSBERG SØLVVERK


Gruvetur til Underbergets Nordre Gruver.


Underbeggstollens inngang ligger inne ved fjellsiden bak Idretsparken i Kongsberg.
Inngangen var stengt av en stor haug med stein. Det var imidlertid mulig å krype inn mellom steinene.
Vi hadde bestemt att denne turen skulle gå nordover i stollen. Det var flere en oss som hadde funnet veien inn.
Vi sitter her i et oppholdsrom i Hannibal eller Juels gruve.
Sandok og Wisløff kikker på dryppsteiner som har dannet seg under sementtaket.
Taket er murt opp i en sjakt. Dette er gjort for å beskytte stollen fra nedfallende stein. Det var litt lurt ser det ut til.


Fine dryppstener.

Vi er her i et heisrom i en av gruvene nord for Blygangen.

Wisløff går gjennom en fantastisk fin fyrsatt del av Underbergstollen.

Sandok står på en trebro i stollen. Under er det en sjakt full av brunt vann. Fint at det ikke råtner så fort her.

Gjørme i stollen.

En sidegang av noe tvilsom kvalitet.

Vi er nå kommet ganske langt inn. Her har ingen orket å fjerne skinnene.

Vi kommer inn i et merkelig rom.

Gamle trekonstruksjoner.

Wisløff smiler. Vi har nå kommet til enden nordover. Stollen går til Lovise Augusta gruve.
Vi er nå ca. 2.5 Km fra inngangen.
Gruvetur til Underbergets Søndre Gruver.

Vi står her i en av gruvene på vår vei sydover fra Blygangen. Vannet kan være flere hundre meter dypt.

En slags trerenne. Muligens i Blygangen.

Westrum i stollen. Stollen sydover er mye større en den som går mot nord.

Stollen her er fyrsatt. Fantastisk fin.

Sandok og Bårnes kikker seg rundt.

Sandok har klatret opp i en gruve.

En død katt. Den har falt ned fra dagen. Vi er nå 190 meter nede i fjellet i Herzog Ulrichs gruve.

To mann døde her av ”stanken” i 1794. Dette kom av fyrsettingen og bålene i stollen.

Westrum har funnet en haug med røykrør fra fyrsettingen stuet bort i en sidegang.

Jeg og Sandok undersøker gruveting.

Jeg står her i Samuels gruve. Sementkonstruksjonen er siloer for fylling av stein på gruvetoget.

Westrum, Vatnedal og Sandok sitter å spiser i Samuels gruve etter mange timer i stollen.
Vi er her ca. 3 Km. fra inngangen. Det er ganske krevende å ta seg frem i stollene.


Dette er et bilde fra en tidligere tur. Her sitter Baarnes og Sandok og spiser.
Fra en ennå tidligere tur. Baarnes har funnet en kjempekrystall. Bildet er tatt med krystallen ennå er i luften.

TILBAKE