Fykse's GruvesideKRISTIAN NORDRE STOLL, KONGSBERG

Kristian's Stoll var planlagt fra Sagrenda i sør til Jondalen i Nord.
På sin vei gjennom fjellet ville den passere gjennom veldig mange gruver.
Stollens dybde er på det meste ca. 360 meter. Stollen ble påbegynt i sør
i 1782 og i nord i 1783. Det ble også samtidig arbeidet ut fra de ulike gruvene
som hadde en slik dybde at stollen ville passere. Stollen ble laget med fyrsetting.
Stollen ble ikke helt ferdig, så ett stykke på midten mangler.
Inngangen til stollen ligger ca. 1 km fra vei krysset inn til Jondalen. Inngangen
ligger til høyre for veien ned mot elven når man kjører mot Bolkesjø. Den er
meget vanskelig å finne. Stollen ender i Svarte Torstein gruve.


Dette er inngangen. En lokal tulling har fylt jord og stein ned foran inngangen.
Dette burde bevares på en bedre måte.Flere interesserte har arbeidet med å
få laget en liten inngang som vist på bildet. Her er jeg på vei ned.


Her er Svein Sandok på vei inn. Bildet er tatt fra innsiden.

Svein Sandok på vei innover i stollen. Legg merke til alle trestokkene i taket.

Inskripsjon i stollen. Her skjedde gjennomslaget 1789. Stollen ble laget med
fyrsetting fra flere kanter samtidig.

Her er en gammel tønne og også de gamle plankene etter hestejernbanen.


Her er rester etter et bål. Bål ble brukt for å få fjellet til å sprekke, slik at det
kunne hakkes løs. Hele stollen er laget slik.

Dette er en trerenne for vann. Meget omstendelig laget med 2 ulike tresorter lagt inni hverandre.En silo for stein. Vognene ble kjørt under her når de skulle fylles. Bak og over
disse er det et stort rom i fjellet hvor steinmassene som skulle kjøres ut lå.


NEW !!!Her er inngangen 21 sept. 2003. Fullstendig stengt av jord.

Inngangens position er:
32 V, 0532099, 6618812

N59 42.362', E9 34.223


BACK