Fykse's Gruveside
KONGSBERG SØLV VERK, HAUS SACHSEN's NORDRE STOLL

Denne stollen går inn til Haus Sachsen gruve fra bunnen av dalen nord for gruven.
Inngangen var meget vanskelig å finne. Den var skjult av busker og kratt. Den var
desuten rast sammen. Vi fant en sjakt som gikk ned til stollen på innsiden av raset. Et tre
hadde falt nedi sjakten. Sandokk klatrer her ned til stollen.

Stollen var nesten helt sammenrast i bunnen av sjakten. En liten sprekk i raset
er nok til at vi klarer å presse oss inn.

På innsiden av raset. Sandokk er på veg til Haus Sachsen gruve.

Sandokk tester gruvetoget.

Farlige sjakter måtte forseres. Jeg ballanserer her på en gammel stokk.

Spennende sidegang.

En lokal innbygger.

Andreas Vatnedal forserer her en del av stollen som er fyldt opp med is.

Det er ganske vanskelig å ta seg frem. Deler av forbygningen i gruven er rast ned.
Dette blannet med is gjør det ikke lettere.

Vatnedal tar en pause efter å ha forsert et hinder. Han har her iført seg søplesekker
på bena for å kunne forsere dypt vann uten å bli våt.

Vel fremme i Haus Sachsen gruve. Vi ser her sjakten. Buen av mursten er sikkert etpar hundre
år gammel. Den holder alikevell stand mot store stener som har falt ned fra øvre deler av gruven.
Den største stenen veier sikkert 5 - 8 tonn. Imponerende byggverk.TILBAKE