Fykse's GruvesideFREDRIKS STOLL, KONGSBERG

Tur til Fredriks stoll i Kongsberg Sølvverk. Med på turen var Svein Sandok, Jacob Wisløff og Helge Fykse.
Fredriks stoll ble bygget i perioden fra 1792 til 1830. Lengden er ca. 1km. Den er bygget ved hjelp av
fyrsetting. Dette er en metode som går ut på å brenne bål inne i stollen slik at fjellet sprekker av varmen
og det kan brekkes løs med hammer og meisel.
Stollen går parallelt med og 100 meter høyere enn Kristians stoll som går fra Sagrenda. Stollen ender i
Armen og Kongens gruver.
Når Kristians stoll ble ferdigbygget inn til Armen gruve ble det ikke lenger behov for Fredriks stoll til
drenering av vann og frakting av stein, og den ble da bygget om til vannreservoar. Det ble bygget en trevegg av eik
ca. 20 meter fra utgangen, og en mursteinvegg 1 km inne ved Armen gruve. Fra eikeveggen ytterst ble det
bygget vannrør som forsynte Sagrenda med vann. Fra mursteinveggen gikk det rør ned i Armen gruve for
drift av gruvemaskiner. Stollen har derfor i over 100 år vært utilgjengelig for folk.
Inngangen til Fredriks stoll er plassert ved Sagrenda i nærheten av det gamle Astma hjemmet.Her er Svein Sandok ved inngangen til stollen. Man tydelig se vannrørene med stoppekraner
til det gamle vannverket til Sagrenda. Det er skåret ut et hull i veggen som vi krabbet inn i. Denne veggen har
vært stengt i over 100 år. Bare noen dager før vi kom til stollen var dette hullet skåret ut av folk fra museet.
Det hadde imidlertid ikke vært folk inne før oss. På baksiden av veggen var det vann i en dybde av ca. 1.3 meter.
Det fosset ut vann i hullet. For å komme inn var det nødvendig å få presset inn en kano gjennom hullet.


Vi går ombord.Vi padlet ca. 300 meter innover med kanoen. Siden stollene stiger svakt innover for at vannet skal renne ut
kom vi inn på grunnere vann slik at vi kunne gå videre. Siden det hadde vært vann her i over 100 år var det
ganske gjørmete her. I begynnelsen sank vi nesten 1/2 meter ned i gjørmen. Det var derfor nødvendig å sitte i kanoen
mens vi slepte oss innover oppå gjørmen, men etter ca. 100 meter var det mulig å gå. Her ser vi Wisløff gå ut av kanoen.


Her er Wisløff og Fykse på vei innover.

Her er Sandok og Wisløff på vei innover under en overbygning av murstein.
Slike overbygninger ble bygget for at røyken fra bålene skulle komme ut over murtaket.

Her har vi kommet inn til den indre demningen som vender inn mot Armen gruve. Vi fant en gammel stige i gjørmen
Den manglet noen trinn. Wisløff er på vei over muren, mens Sandok venter nede.

Her tar vi en pause i et av oppholdsrommene i Armen gruve.
Her er vi inne i Armen gruve. Under tregulvet vi står på går sjakten 100 meter rett ned til Kristians stoll.
Kongens gruve er ca. 50 meter lenger inn. Sjakten er 1069 meter dyp.
Efter å ha utforsket gruvene var det å padle ut gjennom gjørmen.
TILBAKE