Fykse's GruvesideELSE's STOLL, KONGSBERG SØLVVERK

Else Stoll er en stoll som fører inn til Else gruve og Gottes Hulfe in der Not gruve.
Her er det så forbindelse mellom Else stoll og Haus Oldenburgs stoll. Man kunne derfor
ta seg helt inn til til bombene i Haus Oldenburgs stoll ved å gå inn daginngangen til Elses stoll.
En del unge folk gjorde det på 60'tallet, og hentet ut blant annet håndgranater. Det skjedde
imidlertid en ulykke, og jeg antar at stollen ble sprengt for å hindre at folk kom seg inn.
Ca. 1 km fra inngangen er Elses stoll nemlig rast sammen, og det er umulig å ta seg videre inn.
For de som lurer på hvordan det ser ut i Haus Oldenburgs stoll er det en egen side om dette.

Svein Sandok på vei inn gjennom stollen. Legg merke til gulfargen på fjellet.

På en strekning inne i stollen bygges det opp en slags dryppstener. Dette er
stoffer som felles ut av vannet som drypper fra fjellet.

Nærbilde.

Enkelte er så store at de nesten fyller hele stollen.

Stollen er ganske gjørmete.TILBAKE