Fykse's Gruveside


STORGRUVEN

Denne siden viser bilder fra Storgruven
Gruven er utrolig stor, og interessant.
Se på bildene.
Vi går innover i gruven. Gjennom stoller og stiger.

Her er vi kommet til kompressorommet til gruven. Den firkantede boksen er antagelig luftfilter.

Helt utrolige store kompressorer. Har aldri sett maken.

Elektrisk motor til venstre. Det ser ut til å være en slags totrinns kompressor.
Den ene sylinderen ser mindre ut en den andre.

Store skap med motstandere og brytere til venstre.

Her ser vi rørene med trykkluft kommer ut av kompressorene.

Vi studerer skiltet på en av kompressorene.

Skiltet

I dette lille rommet satt kompressormannen.

Verkstedbenken i kompressorrommet.
Deler ligger her ennå.

En av de store elektromotorene til en kompressor.
I bakgrunnen sees motstandsboksen med brytere.
Denne ble benyttet under start.

Her ser vi to motstandsbokser til hver sin kompressor.
For at det ikke skal gå for stor strøm måtte en motstand kobles i serie med motoren når den skulle startes.

Motorene sett fra baksiden.

Her er fra et delelager i gruven.
Masse motorer og deler ligger spredt rundt.
En stor kran som går på skinner henger i taket.

Veldig gøy å finne så mye maskiner og utstyr i en gruve.

Trafostasjonen for kompressorrommet. Enorme mengder strøm går med.
Samlet effekt er sikkert over 1000 HK.

En liten trafo. De store er fjernet. Mye kobber i dem.

Nærbilde av den lille trafoen.

Trykkluftrørene fra kompressorrommet fordelers seg ut i gruven.

Mindre tanker er plassert ute for å jevne ut trykket.

Heisen. Denne går ned i flere etasjer under.
De dypeste etasjene er vannfylt.

Vi kikker på en av de mange sidegangene i hovedstollen.

En av de mange sidegangene. Det var her de tok ut malmen.
Store bergrom over denne stoll. Så ble malmen skrapt med en vinsj ut til hovedstollen og ned i jernbanevogner.

Her ser vi en av jernbanevognene som malmen ble tømt ned i.
Utrolig tunge og solide greier.

En skråsjakt opp mot dagen.
Her gikk det en personheis på skinnene.

Heisen går ned til stolen.

Deler til vinsjer ligger i stollen.

Stollen går innover flere km.

Vi komer til en ny jernbanevogn.

Trykkluftrørene fra kompressorene kan sees til høyre.

Stadig dukker det opp artige ting i stollen.

Dette er en godbit. En jernbane vinsj.

Elektrisk vinsj med tre wirer plassert på en jernbanevogn.

Vi har med kart over gruven for å kunne finne frem.
Det er mange stoller og etasjer, så det er ikke lett å navigere riktig.

Her er vi kommet til litet et delelager.

Her er avdelingen for gruvetelefoner.

Sprengladninger med tidsforsinkelse.

Sikringskap.

Og så er det ut.
Vi må klatre mange stiger for å komme opp fra den dype gruven.
TILBAKE