Fykse's GruvesideKNABEN


Gruvetur til Knaben Gruver.
Gruvene sett fra sydsiden i dalen. Hele dalen er fylt opp av sann fra knuseriet i gruvene.

Gruvebygningene.

Alle vinduer og dører er murt igjen.

Heistårnet.

Knaben sett fra gruvehuset. Syd for gruvene.

Knaben sett fra gruvehuset. Sydvest for gruvene.

Hele byen er forlatt. Kun to personer bor her. Den ene prøver å selge hus.
Den andre er en gammel dame som driver butikken. Vi var her en lørdag kveld.
Vi manglet myggmiddel, og gikk over til butikken. Til vår store overraskelse var den åpen.
Det sto en gammel dame bak disken. Hun spurte hva vi skulle ha.


Vi har nå kommet inn i gruven. Sandok kikker på gruveveggen.

En jernbane går inn i stollen. Vi kommer her inn i et større rom.

Her er sprengstofflageret. En sjakt er ført opp fra lageret til dagen. Dette er gjort
for å lede ut trykket fra en eventuell eksplosjon. En båre ligger utenfor døren.

Her er knappepanelet for heisen. Til høyre ser vi heisreglementet.

Her er en trafostasjon inne i gruven.

Store kabler benyttes for den store strømmen som er nødvendig for å drive gruvemaskinene.

Toalett i gruven.

Fra et stort maskinrom inne i gruven.

Sandok står ved svinghjulet til en stor knusemaskin.

Det er moro å komme til en nedlagt gruve hvor alt er intakt.

Her er bor lageret. Det er delvis falt sammen.

Her er heissjakten. En trapp går mellom de to banene.

Sandok prøver å dra i heisen. Den sitter fast.

Dette er inni heistårnet. Det er to heisvogner. Den ene går opp mens den andre går ned. Slik er det i nesten alle gruver.

Fra ”sikringskapet” i gruvehuset. Dette er bak trafostasjonen. Trafoene er fjernet.

Fra innsiden i gruvehuset. Her var maskinene som skilte ut molybden fra fjell. Fjellet
ble knust til fin sann og vasket ut med vann. Sanden danner en ørken nedenfor Knaben.

Drikkefontene for tørste gruvearbeidere.

Sandok sitter og hviler etter gruveturen inne i fjellet. Han ser utover ørkenen nedenfor.

TILBAKE