Fykse's GruvesideBILDER FRA DIVERSE GRUVETURER

 

Jeg står her i en stoll som er benyttet som røyk-kanal fra fyrsettingen i gruvene på Kongsberg.
Gruvene var laget slik at røyken kunne komme ut samtidig som frisk luft kunne slippe inn.
Hele stollen er dekt med sot.

Her skjedde gjennomslaget i stollen. 8 juni 1855.
Stollene ble laget fra flere kanter samtidig. Det var meget nøyaktig oppmåling som skulle til for å treffes inne i
fjellet etter flere km. med svingete stoll. Dette klarte bergingeniørene for flere hundre år siden. Fantastisk. Stollene
ble drevet ut fra gruvene og fra luftekanalene.Her forsøker Sandok og jeg (Fykse) å forstå hvor vi er....... Vi var i Samuels gruve på kongsberg.Her er en fantastisk røyk kanal bygget opp i stollen. Denne stollen er flere hundre år gammel. Dette er
laget for å få ut røyken fra fyrsettingen. Røyken ble ledet ut over mursteintaket, og frisk luft til bålene
under mursteinene. Kun en mursteinbredde er benyttet i taket. Meget inponerende arbeid.
Videre,, dette skal ikke stoppe oss...
Er det en hodeskalle mon tro??


Fra blåfarveverket på Modum, fantastiske farver er avsatt på fjellet av det dryppende vannet.

En perfekt fyrsatt stoll fra Blåfarveverket på Modum.Fra Gnade Gottes, Kongsberg. Gamle stiger fungerer fortsatt. Et tau fungerer som sikring. Sandok klatrer.Sandok i en JEEP fra 1943. Vi benyttet denne til å feste tauet når vi skulle ned i gruven i bakgrunnen.Her har jeg funnet et gammelt lager av Ægenitt.Dødsannonsen i Underbergstollen på kongsberg. 2 mann døde her av kullosforgiftning i forbindelde med fyrsettingen.En rasende flaggermus. Det er en myte at flaggermus kan fly uten å treffe noe i mørket.
Sandok fikk en midt i trynet under en av våre turer.Isdannelser i en gruve på Kongsberg.

BACK