Fykse's GruvesideHØYVIKA GRUVER, FYKSE

Høyvika gruver ligger ca. 1 km fra Fykse i Hardanger. Gruvene ligger ved det grønne flagget.

Gruvene produserte talkum. Her er huset hvor talkumet ble tatt ut av fjellet.

Inngangen til 1. stoll

Ca. 100 meter inne i stoll 1. Knusemaskin for talkum.

Egil Fykse ved nedgangen til knusemaskinen. Rattet åpner for stensiloen i fjellet.

En lang trapp fører opp til stoll nr. 2. En tilsvarende trapp fører opp til stoll nr. 3.

Inngangen til stoll nr. 2

En vinsj utenfor stoll nr. 3.

Marie Fykse og Egil Fykse ved inngangen til stoll nr. 3.

Bygningne hvor talkumet ble rafinert.

En stor silo for talkum som skulle eksporteres med skip. En del av talkumet ble
eksportert til England. De lokale innbyggerne på Fykse ble innkalt for å laste skipene.
TILBAKE