Fykse's Gruveside

FOLLDAL GRUVER

 


https://folldalgruver.no/

Folldal Gruver er et av de viktigste Norske Industrimuseum.
Det har vært gruvedrift her i 245 år. Det er bevart mange
fine gruvebygninger, det er også åpent en besøksgruve.
Man kan ta toget 600 meter inn i Stoll-1. Deler av gruven
er avstengt for publikum. På denne siden kan man
se hvordan det er i disse avstengte gruvegangene.

Klikk to ganger på bildene for full oppløsning.
 
https://www.aventyrslust.se/

Anna Samuelsson er en av de beste gruvefotografene.
Hun har spesialisert seg på foto i forlatte gruver.
Gå til hennes foto og video sider for å se fantastiske gruvebilder.
Hun har i mai 2022 hatt en fotoekspedisjon til de avstengte delene av Folldal Verk.
Her har det ikke vært folk på mange år. Fint å kunne dokumentere dette nå.
Jeg har deltatt i planleggingen av ekspedisjonen og kan derfor vise disse unike bildene her.
Folldal_kart.jpg

Kart over stollene i gruven.
Vi ser her Stoll-2 som var det viktigste målet med ekspedisjonen.


STOLL 2

Dette er en stoll som ligger 50 meter under besøkstollen, Stoll-1.
Det har ikke vært folk her på mange år før Anna Samuelsen var her
mai 2022.
Utrolig spennende å kunne se dette.
Lengden på stollen er ca. 2 km.
For å komme ned hit klatret de 50 meter vertikalt ned en sjakt
fra besøksgruven.Inngangsparti
For å nå den ytre delen av stollen klatret de ned en luke "A"
De tre bildene under er fra innsiden av døren "B" i stollen.
928
1011
1016


Skadet stige i stollen1008Trekonstruksjoner videre innover i stollen.941
947
975
998
993
981
938
967
971959
Videre inn i stollen var det rast.
De måtte derfor klatre ned en sjakt fra stoll 1.
0811
Gamle gruvevogner står langs veggene i stollen.
0818
Mye mineraler i berget her, flotte farger dannes.

140927

141123
142104Lenger inn, mye dårlig fjell
0802
Vi kan se en silo til venstre i stollen.
Fjellet er ikke veldig solid, så det er støttet opp med tømmer.
0833
En gammel dør i stollen.

0840
Her er fjellet meget dårlig.
Her kommer det antagelig til å rase om en stund.
Fint å kunne dokumentere med bilder før det skjer.
0844
Et tregulv over en sjakt som går videre ned til stoller dypere nede.
Disse er nå fylt vann. Stoll 2 har utgang til dagen som drenerer vannet.
Enda lenger inn i stollen

0795
Fantastisk flotte farger i vannet.
0798
Treverket holder enda etter så mange år.
0847
Er det en do? Man hadde ofte en slik planke og en tønne under til do i gruvene.

Skråsjakt opp til stoll 1
0735
Skråsjakt sett fra Stoll-2.Innerste delen av stoll 20748
En speriell vogn ligger i Stoll-2.
0758
En gammel gruvevogn i Stoll-2.
0768
Skinnene ligger her fortsatt.
0770
Et lite bord.
0777
Bunnen av en silo. Her ble gruvevognene fyllt med malm.
0785
Enden av en liten stoll. Restene av en tønne.
0788
Det drypper kalkholdig vann fra taket. Danner Stalaktitter.

153129
Helt utrolige farger.
Det dannes langsomt i totalt mørke og stillhet i år etter år.


STOLL 1

Dette er stollen som går inn fra gruvemuseet og inn til besøksgruven.
Her går det et gruvetog for de besøkende.
0880
En del av stollen som ikke er i bruk for toget.
0882
Her er fjellet dårlig. Håper stokkene holder noen år til.
Innerst er det rast.
0889
En silo for gruvetoget. Her fyllte man malm fra et stort bergrom ned i toget.
0899
En liten vegg, døren er borte.
0903
En del av stollen som ikke er trafikkert av toget.
Rust på skinnene.
0910
Her ser vi en tydelig en silo for fylling av toget.
Det er luker som kan åpnes og lukkes for malm.OVER STOLL 1

Dette er bilder fra oversiden av stoll-1.0852
Fra en stoll over Stoll-1. Rustent utstyr.
0863
En forlatt trillebår. Med stålhjul.
0874
Et stort bergrom over Stoll-1. Med tømmer og stiger.
TILBAKE